Εγγύηση

   Τα αυτοκίνητα Mazda κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, με κύριους στόχους την αξιοπιστία και την αντοχή. Οι εγγυήσεις του Mazda MX-5, όπως διαμορφώνονται για τα διάφορα τμήματά του, είναι οι εξής:

  • 3 χρόνια εγγύηση ή μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα.

    Η εγγύηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου Mazda έχει διάρκεια 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα, όποιο συμπληρωθεί πρώτο. Ο χιλιομετρικός περιορισμός δεν ισχύει για τον πρώτο χρόνο. Τα υλικά φθοράς και τα αναλώσιμα δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.
  • 12 χρόνια εγγύηση κατά της διάτρησης.

    Η εγγύηση κατά της διάτρησης του αμαξώματος έχει ισχύ για 12 χρόνια, ανεξάρτητα από τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής θα εκτελεί χωρίς χρέωση οπτικό έλεγχο μία φορά τον χρόνο.
  • 3 χρόνια εγγύηση βαφής και διάβρωσης.

    Η εγγύηση βαφής και διάβρωσης έχει διάρκεια 3 χρόνια, ανεξάρτητα από τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη βαφή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα αντιμετωπίζεται από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής ευθύνεται για το πρόβλημα.